"Wzrastanie i rozwój ucznia to cele, pod którymi podpisują się obiema rękami wszyscy nauczyciele i wszystkie szkoły. Jednak metody nauczania, stosowane przez większość nauczycieli i sankcjonowane przez większość władz oświatowych, prowadzą w rezultacie do tego, że uczniowie czują się beznadziejnie zależni, niedojrzali, dziecinni. Zamiast popierać rozwój odpowiedzialności, nauczyciele stosują wobec uczniów w każdym wieku dyktat i kontrolę, jak gdyby nie można było im zaufać i jakby nigdy nie mieli stać się ludźmi odpowiedzialnymi. Poprzez wychowanie bez porażek ukazujemy, co należy zrobić, by owo wzrastanie i rozwój rzeczywiście następowały, a nie były jedynie istotami ludzkimi, że stosunki, jakie rozwijają się między nimi, a nauczycielami, zależą od tego, jak będą przez nich traktowani." 
Thomas Gordon

Dr Thomas Gordon

Nieżyjący już amerykański psycholog kliniczny, psychoterapeuta rodzinny, trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, bliski przyjaciel Carla Rogersa. Jest autorem książek wydawanych na całym świecie aż w 28 językach. Ich sprzedaż przekracza rocznie 6 milionów egzemplarzy. W Polsce ukazały się między innymi tytuły: "Wychowanie bez porażek", "Jak dobrze żyć z ludźmi?" oraz "Wychowanie bez porażek w szkole". Pozycje te dostępne są do wypożyczenia dla rodziców w naszej bibliotece szkolnej.

Program wychowawczy szkoły zakłada ścisłą współpracę między uczniem, nauczycielem i rodzicem. Opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Czym jest Trening Skutecznej Komunikacji?

Można powiedzieć, w absolutnym skrócie, że system wypracowany przez Gordona to umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem. Każdy z nas posiada pewien zestaw cech, które wpływają na nasze zdolności komunikacyjne. Są to: nasz temperament, charakter, usposobienie oraz zespół najróżniejszych czynników zewnętrznych, które oddziałują na nas w każdej chwili naszego życia. Taka mieszanka może niektórym pomagać w komunikacji, a innym ją utrudniać. TSK dla wielu osób może być czymś zupełnie oczywistym. Czymś, czym posługiwaliście się od dawna w intuicyjny sposób. I rzeczywiście! Gordon przemyślał sposoby porozumiewania się zebrał je i poukładał w pewien logiczny ciąg i w swoim życiowym dziele starał się przekazywać to następnym pokoleniom.

TSK stawia przede wszystkim na szczerość i otwartość w relacjach międzyludzkich. Taki trzon pozwala na uzewnętrznienie swoich uczuć oraz asertywne rozwiązywanie konfliktów, w którym żadna ze stron nie jest przegrana. Żeby skutecznie wyrażać własne stany emocjonalne należy najpierw poznać siebie samego, dlatego Gordon chce, aby każdy potrafił rozpoznać, co i dlaczego na niego wpływa i jakie są tego konsekwencje w naszym codziennym życiu.

 

Trening Skutecznego Nauczyciela

Współpracę z Polskim Centrum Edukacji Gordona rozpoczęliśmy w 2012r.

Od tego czasu kadra nauczycielska systematycznie bierze udział w szkoleniach TSN. Ostatnie warsztaty odbyły się we wrześniu 2018 roku oraz w październiku 2018 roku.

Nauczyciele pracują z uczniem poprzez: 

 • okazywanie szacunku dla jego uczuć i potrzeb,
 • wspomaganie w przełamywaniu trudności i ograniczeń dziecka,
 • docenianie starań i mocnych stron dziecka,
 • zaufanie i wspieranie samodzielności dziecka,
 • nieużywanie siły i przemocy jako kary,
 • poświęcenie dziecku czasu i cierpliwości.

Nauczyciele i wychowawcy stawiają dziecku granice, normy, wymagania przez:

 • pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym,
 • wyznaczane celów.

 

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży (TSK)

Odbył się 21 stycznia 2017 w ramach lekcji wychowawczej, wzięli w nim udział uczniowie klas szóstych i pierwszej gimn.

W programie wychowawczym znajdują się tematy dotyczące współistnienia w grupie i relacji międzyludzkich. W pierwszej kolejności podejmuje się temat „uczuć”, który uczą dziecko analizować jego wewnętrzne życie oraz wspomagać w odczytywaniu własnych uczuć, przyczyn oraz skutków związanych z doświadczaniem różnych stanów psychicznych.

 

Trening Skutecznej Rodzica (TSR)

Jest dedykowany rodzicom. Terminy warsztatów uzgadniamy indywidualnie pod warunkiem uzbierania się grupy 10 osób.

Cele kursu dla rodziców:

 • skuteczne konfrontowanie się z nieakceptowanym zachowaniem dzieci,
 • pomoc dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów,
 • stawianie granic,
 • rozwiązywanie konfliktów między rodzicem, a dzieckiem,
 • skuteczne przekazywanie dziecku wartości,
 • budowanie autorytetu rodzicielskiego,
 • autentyczne wyrażanie siebie, by kształtować pozytywne relacje z dzieckiem.

Wywiadówki

 • Wszystkie spotkania mają charakter trojstronny. Uczestniczą w nich uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 • Zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas".
 • Takie spotkania mają na celu:
  • Zrozumienie istoty uczenia się, jako procesu trwającego całe życie.
  • Poczucie odpowiedzialności za własne osiągnięcia edukcyjne.
Designed by: Joomla solmedia.pl