Nauczanie początkowe w klasach 1-3:
 • edukacja wczesnoszkolna (zawiera treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne i muzyczne)
 • język angielski - 5 godzin tygodniowo,
 • zajęcia na sali gimnastycznej - 2 razy w tygodniu,
 • zajęcia na basenie (Termy Maltańskie)- 1 raz w tygodniu,
 • nauka jazdy na nartach - 28 godzin (w ramach wyjazdu na Białą Szkołę).
 • wychowanie komunikacyjne - rower (w ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę) 
 
Zajęcia obowiązkowe w klasach 4-7:
 • poszerzona liczba godzin wybranych przedmiotów (matematyka, j.polski, j.angielski),
 • język niemiecki/hiszpański - 2 godziny tygodniowo,
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • zajęcia na sali gimnastycznej - 2 godziny tygodniowo,
 • zajęcia na basenie - 1 godzina tygodniowo,
 • nauka jazdy na nartach lub desce - 28 godzin (w ramach wyjazdu na Białą Szkolę),
 • plastyka i technika realizowana dodatkowo w formie warsztatów (w ramach wyjazdu na Białą Szkołę),
 • informatyka. 
 
Zajęcia nadprogramowe:
 • Kangur - warsztaty matematyczne, 
 • Alchemik - warsztaty chemiczne (uwielbiane przez najmłodszych),
 • SKS - piłka nożna dla chłopców, 
 • zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego,
 • kinezjologia edukacyjna,
 • zajęcia teatralne,
 • Kuchcikowo,
 • taniec (współczesny),
 • zajęcia indywidualne (gra na pianinie, gitarze, logopedia),
 • nauka gry na flażolecie,
 • kaligrafia
 • szachy,
 • Warhammer.
 • iberiada (gry i zabawy po hiszpańsku)
Ponadto wybrane dzieci, w ramach programów poszerzonych lub uzupełniających uczestniczą:
 • w konwersatorium języka niemieckiego,
 • w zajęciach korekcyjnych,
 • w zajęciach wyrównawczych,
 • w zajęciach z pierwszej pomocy.
 • biofeedback 
 
Tematyka zajęć popołudniowych w każdym roku szkolnym jest trochę inna. W zależności od możliwości i predyspozycji dzieci zajęcia mogą zmienić tematykę. Większość naszych nauczycieli - podobnie jak w systemie brytyjskim - jest obecna w szkole, w czasie, gdy przebywają w niej uczniowie, czyli od 08.15-16.15.

 W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny oraz psycholog.

 

Designed by: Joomla solmedia.pl