Założeniem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dziecka w czasie, kiedy rodzice zajęci są pracą. Prawidłowo i atrakcyjnie dobrany program pozwala na efektywne spędzenie czasu w szkole. Zajęcia popołudniowe należą do zajęć obowiązkowych, jednak nie mają nic wspólnego z pojęciem "świetlicy".Uczniowie pracują w grupach 12-osobowych, ale niekoniecznie w ramach grup klasowych. Mogą to być grupy mieszane z klas 1-3 SP lub 4-6 SP. Tematyka zajęć co roku ulega zmianom, ponieważ staramy się dopasowywać do aktualnych potrzeb i możliwości naszych uczniów. 

W klasach 1-3 uczniowie nie odrabiają  prac domowych. Oczywiście dla wytrwałych i ambitnych przygotowywane są tzw. "zadania dla chętnych". Po powrocie do domu dzieci mogą bez stresu spędzać czas z rodzicami. Szkoła zapewnia opiekę do godz. 16.15 lub dłużej. Większość naszych nauczycieli - podobnie jak w systemie brytyjskim - jest obecna w szkole, w czasie gdy przebywają w niej uczniowie, czyli od 08.15-16.15.

Poniżej prezentujemy tegoroczne zajęcia popołudniowe:

 

Depositphotos 4730038 l 2015

  ALCHEMIK

CELE ZAJĘĆ:

 • poznanie własności substancji z najbliższego otoczenia uczniów,
 • prowadzenie prostych czynności eksperymentalno-doświadczalnych z użyciem sprzętu chemicznego,
 • poznanie pojęcia atomu i jego modelu kulkowego,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu chemicznego,
 • poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się z kwasami,
 • poznanie biografii i zasług dla chemii A. Lavoisera i M. Skłodowskiej- Curie,
 • obserwowanie przebiegu prostych doświadczeń chemicznych.

 

 

 

zajcia nadprogramowe 2

FLAŻOLETY

CELE ZAJĘĆ:

 • nauka gry na fleciku polskim – flażolecie,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej prawidłowego odbioru, zrozumienia i przeżywania utworów muzycznych,
 • stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania muzycznego,
 • poznanie prostych terminów muzycznych,
 • umożliwienie poprzez częste muzykowanie odkrywania zasad tkwiących w klasycznym zapisie nutowym,
 • przygotowanie do późniejszej gry na flecie.

 


 

GITARA

CELE ZAJĘĆ:

 • kształcenie techniki gry na gitarze poprzez stopniowanie trudności w utworach repertuarowych oraz poprzez specjalne ćwiczenia,
 • solowe i zespołowe opanowanie szerokiej palety utworów różnorodnych stylistycznie,
 • praca nad linią melodyczną, harmonią, rytmem, grą zespołową, kształceniem słuchu oraz własną twórczością muzyczną.

 

 

 


 

GRY EDUKACYJNE

CELE ZAJĘĆ:

 • integracja grupy poprzez wzmacnianie nawyku zdrowej rywalizacji,
 • uczenie umiejętności radzenia sobie z przegraną,
 • rozwijanie myślenia taktycznego, planowania, podejmowania decyzji wraz z ich konsekwencjami,
 • nauka przeliczania, szacowania, dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,
 • zwrócenie uwagi na konieczność porządkowania miejsca rozrywki po zakończeniu gry,
 • rozwijanie wyobraźni poprzez wprowadzenie elementów RPG.

 

 

 

zajcia nadprogramowe 5

INFORMATYKA

CELE ZAJĘĆ:

 • zdobywanie umiejętności posługiwania się prawidłową terminologią informatyczną,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym,
 • wdrażanie do samodzielnego
 • korzystania z różnych programów komputerowych,
 • doskonalenie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań,
 • wdrażanie do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej (ćwiczenia spostrzegawczości).

 
KALIGRAFIA

CELE ZAJĘĆ:

 • rozwijanie motoryki rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • kształtowanie potrzeby proporcjonalnego i estetycznego pisma,
 • utrwalanie właściwych nawyków ruchowych - właściwego kierunku kreślenia liter, ich kształtu i proporcji,
 • doskonalenie płynności i odpowiedniego tempa pisania,
 • podniesienie poziomu graficznego pisma i rysunku,
 • wyrabianie nawyku stałej kontroli wyrazistości pisma.
 
 
 

 

KANGUR Background2 slaider

CELE ZAJĘĆ:

 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką,
 • poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej ucznia,
 • rozwijanie zdolności poznawczych i samodzielnego, logicznego myślenia,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy nad zagadnieniami matematycznymi,
 • pokazanie użyteczności matematyki  w otaczającym środowisku,
 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.

 


 KINEZJOLOGIADepositphotos 8369512 l 2015

CELE ZAJĘĆ:

 • aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju,
 • wykorzystanie naturalnych metod uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków),
 • integracja funkcji półkul mózgowych,
 • integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu,
 • rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.
 
 
 

 

KUCHCIKOWO

CELE ZAJĘĆ:

 • stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu ze sztuką kulinarną,
 • poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów,
 • kształtowanie własnej pomysłowości, wyobraźni i inwencji twórczej,
 • nabycie umiejętności posługiwania się sztućcami, prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • poszerzanie zakresu wiadomości o tematyce kulinarnej.

 

 


 

LEGENDY I BAŚNIE

CELE ZAJĘĆ:

 • rozwijanie pasji poznawania literatury,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego,
 • kształtowanie umiejętności głośnego czytania, czytania ze zrozumieniem,
 • kształtowanie umiejętności porządkowania wydarzeń fikcji literackiej,
 • rozwijanie percepcji  w rozróżnianiu dobra i zła.

 

 


 

ORTOGRAFFITI

CELE ZAJĘĆ:

 • wszechstronny rozwój funkcji poznawczych,
 • utrwalanie znajomości reguł ortograficznych oraz rozwijanie umiejętności poprawnego pisania,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
 • kształcenie umiejętności czytania, szczególnie w zakresie rozumienia treści,
 • rozwijanie sprawności językowej.
 
 
 
 

PIANINO

CELE ZAJĘĆ:

 • opanowanie gry na pianinie w stopniu podstawowym lub zaawansowanym,
 • rozbudzenie muzykalności, kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, przygotowanie do egzaminów muzycznych.

 


 SZTUKA Depositphotos 2204587 l 2015

CELE ZAJĘĆ:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
 • pobudzenie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, radość z uzyskanych efektów,
 • zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów,
 • zapoznanie z kształtem, kolorem poprzez twórcze zabawy.
 
 
 

 

PRZYRODA

CELE ZAJĘĆ:

 • zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym,
 • rozwijanie pasji poznawania zjawisk przyrodniczych,
 • osobiste i trwałe zaangażowanie w ochronę przyrody we własnym otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy,
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 

 

 

SKS/TANIEC

CELE ZAJĘĆ:

 • przygotowanie młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej,
 • uświadamianie własnych możliwości organizmu i umiejętności oceniania ich poziomu,
 • stosowanie zasady fair play podczas gry,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • przygotowanie własnego organizmu do wysiłku.
 
 

 

SUPEŁKOWO

CELE ZAJĘĆ:

 • kształtowanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie cierpliwość i koncentracji,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się igłą, nożyczkami,
 • kształtowanie umiejętności przyszycia guzika,
 • poznanie techniki  szycia (fastryga), haftu ściegiem krzyżykowym,
 • umiejętność wykonania biżuterii z modeliny, pomponu, misia z wełny, bransoletki z muliny, podstawki pod kubek z wełny.
 

 SZACHY Depositphotos 5317760 l 2015

CELE ZAJĘĆ:

 • nauczenie każdego chętnego ucznia gry w szachy - poczynając od reguł gry,
 • ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości, logiki i
 • intuicji,
 • kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo -
 • skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów,
 • zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w
 • zadaniach szachowych jak i w grze,
 • przygotowanie uczniów do udziału w zawodach na różnym szczeblu.
 

 
 
ZAJĘCIA TEATRALNE

CELE ZAJĘĆ:

 • wzbogacenie wiedzy o teatrze,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
 • rozwijanie umiejętności identyfikowania się z postacią odgrywaną,
 • wdrażanie do odkrywania uzdolnień scenicznych,
 • przyswajanie nowych zwrotów, wyrażeń,
 • rozbudzenie wyobraźni scenicznej i scenograficznej,
 • wdrażanie do poszukiwania ciekawych rozwiązań dekoracyjnych,
 • zdobywanie umiejętności publicznego wystąpienia.
 


WARHAM 
– MALOWANIE FIGUREK
 
CELE ZAJĘĆ:
 • integracja grupy poprzez prowadzenie działań zmierzających do określonego celu np. przygotowania wspólnej wystawy modeli,
 • wyciszanie, ćwiczenie koncentracji, grafomotoryki,
 • rozwijanie umiejętności planowania, myślenia taktycznego i wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznej,
 • dbanie o estetykę, bezpieczeństwo i higienę pracy.
 

 Zespół muzyczny
 

 

Designed by: Joomla solmedia.pl