9.03.2019 nasi uczniowie przystąpili po raz kolejny do zewnętrznych egzaminów sprawdzających ich umiejętności z zakresu języka angielskiego.

Klasy 4 przystąpiły do egzaminu na poziomie Movers, a klasy 8 do egzaminu Cambridge Preliminary English Test (PET). Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci.

Designed by: Joomla solmedia.pl