Co się dzieje dzisiaj?
24.04 wtorek
8.30-9.30 przejście do Uniwersytetu Przyrodniczego 
9.30-10.00 czas na drugie śniadanie
10.00-10.15 UKŁAD IMMUNOLOGICZNY CZŁOWIEKA - WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM
Gdzie: Budynek Collegium Maximum
Typ imprezy: Pokazy i prezentacje
Dziedzina: biologia nauki medyczne i o zdrowiu
OPIS WYDARZENIA
Czym jest układ immunologiczny, jak działa oraz jakie są czynniki modulujące.


10.15-10.40 przejście do siedziby Uniwersytetu Przyrodniczego


10.40-11.10 TIK-TAK, ZEGAR TYKA A KARIERA CZEKA - WARSZTATY
Gdzie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Budynek Biocentrum
Typ imprezy: Wykłady
Dziedzina: nauki społeczne
OPIS WYDARZENIA
Inspirujące zajęcia ukazujące stopień ważności wyborów edukacyjno-zawodowych na dalsze życie młodych ludzi.
ORGANIZATOR:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
PROWADZĄCY:
mgr Dorota Wiatr

 11:40 – 12:10 ODDYCHAJĄCY LAS
Gdzie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Budynek Biocentrum
Typ imprezy: Wykłady
Dziedzina: nauki leśne, nauki rolnicze
OPIS WYDARZENIA
Las to niezwykły ekosystem, który stanowi dom dla wielu, często rzadkich, gatunków roślin i
zwierząt. Jest to dla nas zarówno miejsce relaksu, jak również źródło dóbr materialnych. Drzewa,
jak każdy organizm na Ziemi, oddychają emitując w ten sposób dwutlenek węgla do atmosfery.
Jako rośliny zielone, za dnia, pochłaniają także ten gaz z atmosfery. Dlaczego to robią i skąd
czerpią siły życiowe? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na wykładzie.
ORGANIZATOR:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
PROWADZĄCY:
prof. dr hab. Bogdan Chojnicki

12.20-12.50 RZEKI JEDNOŚCI, RZEKI PODZIAŁU
Gdzie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Budynek Biocentrum
Typ imprezy: Wykłady
Dziedzina: geografia nauki leśne
OPIS WYDARZENIA
Czy wszystko wiemy o rzekach i ich roli w życiu, historii, kulturze i gospodarce człowieka? Jak
rzeki wpływają na społeczeństwa, cywilizację i tradycje? Jak ludzie postrzegają rzeki i ich rolę w
środowisku? Życiodajne, czy niszczące? Czy obiekty te łączą, czy też dzielą narody i
społeczeństwa? Czy mogą one być przyczyną konfliktów militarnych i różnych koncepcji ich
zagospodarowania?
ORGANIZATOR:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
PROWADZĄCY:
dr hab. Piotr Lewandowski

13.00-13.30 ŚWIATOWE ROLNICTWO A WYŻYWIENIE I KLIMAT
Gdzie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Budynek Biocentrum
Typ imprezy: Wykłady
Dziedzina: geografia nauki rolnicze
OPIS WYDARZENIA
Wykład dotyczący problematyki wyżywienia na Świecie, rozpatrywanej w połączeniu z zagadnieniami środowiskowymi. Próba odpowiedzi na pytanie, jak wyżywić 7 miliardów ludzi, jak najmniej szkodząc środowisku. Przedstawione zostaną tendencje ogólnoświatowe w ostatnim półwieczu oraz wyniki dla poszczególnych grup krajów oraz wybranych państw.
ORGANIZATOR:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
PROWADZĄCY:
dr hab. Arkadiusz Sadowski

13.40-14.10 PIERWIASTKI W GRZYBACH UPRAWNYCH I LEŚNYCH- OD
ŚRODOWISKA DO MEDYCYNY
Gdzie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Budynek Biocentrum
Typ imprezy: Wykłady
Dziedzina: nauki leśne nauki medyczne i o zdrowiu
OPIS WYDARZENIA
Istotność pierwiastków w grzybach na podstawie tysięcy badań na świecie, ewolucja w podejściu do owocników, zmiany w czasie, czyli historia zapisana w grzybach oraz aspekty metodyczne suplementacji w ujęciu agregacji płytek i schizofrenii.
ORGANIZATOR:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
PROWADZĄCY:
Dr hab. Mirosław Mleczek

Stoiska interaktywne:
- KORNIK Z BLISKA
- MIKROKAPSUŁKOWANIE
- MAGIA CIEKŁEGO AZOTU
- GORĄCY LÓD-CZY TO MOŻLIWE?

15.30-16.10 przejście do szkoły

Designed by: Joomla solmedia.pl